Logo carte NL 2018 2

Productinformatie levensverzekeringen (zelfstandigen & KMO)

Commerciële informatie traditionele levens- en beleggingsverzekeringen
webpage  AG Insurance - Pensioenopbouw   (Pensioenopbouw voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en medische beroepen)
 

Productinformatie in pdf vorm
PDF File   AG Insurance - - Individuele Pensioentoezegging  (Troeven Individuele Pensioentoezegging)
PDF File   AG Insurance - - Individuele Pensioentoezegging  (Brochure IPT (Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen+ (klantenfiche))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Bent U zelfstandige zonder vennootschap? (folder AG Gewaarborgd inkomen))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen Keyman (klantenfiche))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen - AVRI (klantenfiche))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Bent U zelfstandige met vennootschap? (folder AG Gewaarborgd inkomen))
PDF File   AG Insurance - - AG Gewaarborgd inkomen  (Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen (klantenfiche))
PDF File   AG Insurance - - RIZIV-contract  (brochure RIZIV-contract kinesitherapeut en apotheker)
PDF File   AG Insurance - - RIZIV-contract  (brochure RIZIV-contract arts en tandarts)
PDF File   AG Insurance - - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen  (VAPZ: Bijlage sociaal luik)
PDF File   AG Insurance - - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen  (Troeven VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
PDF File   AG Insurance - - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen  (Brochure VAPZ (Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen))
 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !

AXA - Stability waarom AXA vindt dat er na zonneschijn altijd regen komt